Άρθρα

Οδηγός Σύνδεσης Εφαρμογής Epsilon Smart ERGANI με Εφαρμογές Epsilon Μισθοδοσίας Extra – Hyper

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την επίτευξη της διασύνδεσης  όλων των συνδρομών Epsilon Smart ERGANI με τις αντίστοιχες εταιρίες που είναι καταχωρημένες στις εφαρμογές Epsilon μισθοδοσίες (Extra – Hyper) είναι τα εξής: Έγγραφή Λογιστή (στην περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχει λογαριασμός ως Λογιστής) Αντιστοίχιση Εταιριών Μισθοδοσίας με Συνδρομές Epsilon…

Υποχρεωτική Αναγραφή QR code στα τιμολόγια από 01/01/2024 – Διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο

Στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 * από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής…

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι πλέον γεγονός και μέσα στο 2024 θα εφαρμοστεί στο σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Ήδη, άλλωστε, εφαρμόζεται σε Super Market, Τράπεζες, Security, Ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά η εφαρμογή του σε Βιομηχανίες & Λιανεμπόριο και εντός του 2024 θα εφαρμοστεί και στους…
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ με ΦΗΜΑΣ

Τα ΦΗΜΑΣ αποτελούν τα νέα σύγχρονα ασφαλή φορολογικά προϊόντα, τα οποία αντικαθιστούν τους εγκατεστημένους στην αγορά ΕΑΦΔΣΣ. Αναλαμβάνουν μόνοι τους, την αποστολή των δελτίων Ζ στο πληροφοριακό σύστημα E-sendτης ΑΑΔΕ με ασφαλή τρόπο, παρέχοντας ενημέρωση στον χρήστη για την επιτυχή αποστολή και δυνατότητα εκτύπωσης της πληροφόρησης. Αποθηκεύουν με ασφάλεια τα…
Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Οι οικονομικοί φορείς που παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ, ή διαθέτουν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας: Εγγράφονται στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών και καταχωρούν τις ημερήσιες κινήσεις, με βάση την ένδειξη παρτίδας και λοιπά στοιχεία, των εν λόγω προϊόντων, σύμφωνα με…
epsilon pay

Epsilon Pay: δωρεάν ενεργοποιήσεις έως 31/12/2023 στη νέα υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης εισπράξεων από την Εθνική Τράπεζα

Αγαπητοί συνεργάτες, Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) και ο Όμιλος της EPSILON NET Α.Ε. (ΕPSILON NET) ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της υλοποίησης της υπηρεσίας Epsilon Pay. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία έχει ως στόχο να δώσει ολοκληρωμένη λύση στην αυτοματοποίηση της είσπραξης των τιμολογίων που εκδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην άμεση αντιστοίχιση,…
Διασύνδεση POS - Ταμειακών Συστημάτων

Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων

Στο τελευταίο στάδιο της διασύνδεσης, αναβαθμίζονται τα Ταμειακά Συστήματα (εφόσον απατείται) και διασυνδέονται με τα POS, με ευθύνη της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν, με τρεις τρόπους: Μέσω email Μέσω σχετικής ειδοποίησης στην…