Υπηρεσίες

Υποστήριξη από καταρτισμένους τεχνικούς και συμβούλους χωρίς κρυφές χρεώσεις και περιττές διαδικασίες με έμφαση στη γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Μηχανογραφικές Υπηρεσίες

· Υπηρεσίες υποστήριξης Software

· Εκπαίδευση & παραμετροποίηση σε εμπορολογιστικές εφαρμογές Pylon

· Εκπαίδευση και παραμετροποίηση σε συνδρομητικές εφαρμογές Epsilon Smart

· Εκπαίδευση & παραμετροποίηση MyData

· Παραμετροποίηση παρόχου EpsilonDigital

· Διασύνδεση εμπορικών εφαρμογών με E-Shop

· Διασύνδεση εμπορικών εφαρμογών με P.O.S

· Υποστήριξη Λογιστικών γραφείων

Μηχανογραφικές Υπηρεσίες
Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

· Εγκατάσταση-Υποστήριξη δικτύων και δικτυακού εξοπλισμού

· Εγκατάσταση Φορολογικών Mηχανισμών & ΦΗΜΑΣ-Ταμιακών Mηχανών

· Firewall, Antivirus καθώς και ειδικές λύσεις αυτοματοποιημένων Cloud BACKUP

Cloud Υπηρεσίες

· Παρέχουμε καινοτόμες Cloud υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

· Μεταφέρετε το Erp σας σε Cloud υποδομές δουλεύοντας με ασφάλεια και απαλλαγείτε από τα υψηλά κόστη αγοράς και συντήρησης Hardware.

cloud υπηρεσίες

Μας κάνουν να ξεχωρίζουμε Η τεχνογνωσία μας Η άμεση ανταπόκριση |

ΑΛΦΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΙΣ

Υπηρεσίες για όλες τις επιχειρήσεις

Εστιάζουμε στην οικοδόμηση μιας μακροπρόθεσμης, βιώσιμης επιχείρησης.