Αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ με ΦΗΜΑΣ

Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Τα ΦΗΜΑΣ αποτελούν τα νέα σύγχρονα ασφαλή φορολογικά προϊόντα, τα οποία αντικαθιστούν τους εγκατεστημένους στην αγορά ΕΑΦΔΣΣ.

ΦΗΜΑΣ

Αναλαμβάνουν μόνοι τους, την αποστολή των δελτίων Ζ στο πληροφοριακό σύστημα E-sendτης ΑΑΔΕ με ασφαλή τρόπο, παρέχοντας ενημέρωση στον χρήστη για την επιτυχή αποστολή και δυνατότητα εκτύπωσης της πληροφόρησης.

Αποθηκεύουν με ασφάλεια τα δεδομένα πωλήσεων για όλη τη διάρκεια ζωής/χρήσης τους σε εσωτερικό ηλεκτρονικό ημερολόγιο, διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για την εταιρεία που τον χρησιμοποιεί, καθώς και για τις ελεγκτικές αρχές, προς αποφυγή αμφισβητήσεων κατά την διενέργεια ελέγχου.

Διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνίας για εύκολη ενσωμάτωση/υποστήριξη από όλες τις Εφαρμογές Διαχείρισης Λιανικών Πωλήσεων.

Καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας των φορολογικών συστημάτων.