Προϊόντα της SingularLogic

Αντικείμενο

Η SingularLogic αποτελεί τη Νο 1 ελληνική εταιρεία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και λύσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.

SingularLogic Business ERP

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν αναπτύξει σημαντικό μέγεθος. Αποτελεί την αξιόπιστη επιλογή για πολλές επιχειρήσεις, σημαντικών τομέων της αγοράς, όπως:

  • ένδυση-υπόδηση
  • εισαγωγικό εμπόριο
  • τρόφιμα-ποτά
  • φάρμακα
  • ανταλλακτικά
  • μεταφορικές εταιρίες, κ.ά.

Singular Logic Ορίζοντες

Το αξιόπιστο, πλήρες, εύχρηστο και λειτουργικό εμπορολογιστικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αναγνωρίζει τις πραγματικές τους ανάγκες, αλλά και τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search