Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Εκδόσεις

Business Μισθοδοσία / HRM Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Η μοναδική εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που καλύπτει πλήρως και αυτοματοποιημένα τις ανάγκες Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Μισθοδοσία Ναυτικών & Στεριανών).

Business Λογιστική

Η Business Λογιστική δημιουργήθηκε από τη μακρόχρονη εμπειρία και εξέλιξη της Epsilon Net στον τομέα των Λογιστικών εφαρμογών. Καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες κάθε λογιστηρίου και παρέχει πληθώρα σημαντικών και χρήσιμων εργαλείων για αναβαθμισμένο financial reporting και budgeting.

PYLON HRM

Το πληρέστερο παραθυρικό πρόγραμμα μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων της αγοράς για μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών. Μια εξελιγμένη εφαρμογή για την παρακολούθηση της μισθοδοσίας και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης σας. Μια εφαρμογή διαφορετική, με μοναδικά και χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα, όπως άλλωστε και οι άνθρωποι σας.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search