Η υποχρεωτική εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ είναι προ των πυλών, αλλαγή που σχεδιάζει εδώ και καιρό η Α.Α.Δ.Ε με σκοπό την εναρμόνιση της χώρας στη κοινοτική οδηγία αλλα και στον ΟΟΣΑ.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που μέσω της πλατφόρμας My Data θα μπορούν να διαβιβάζουν μαζικά και αυτοματοποιημένα τα αναγκαία δεδομένα και θα  απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους σας καλούμε να προβείτε στην αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού (Η/Υ αν δεν έχετε ήδη) αλλα και προγράμματος (μηχανογραφικού συστήματος) κατάλληλου να υποστηρίξει τις επερχόμενες αλλαγές.

Η πρότασή μας αφορά την εφαρμογή Pylon της Epsilonnet  που αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση στο χώρο της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια.

Είναι μια σύγχρονη και τεχνολογικά άρτια εφαρμογή που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο δουλειάς σας για τα επόμενα χρόνια.

Το PYLON προσφέρει άμεση προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα.

Η προμήθεια της εφαρμογής και του εξοπλισμού καλό θα ήταν να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα καθώς θα πρέπει οι εταιρείες να είναι έτοιμες και το προσωπικό τους εκπαιδευμένο στις αρχές του 2020 που θα είναι πλέον υποχρεωτική η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search