Η  κατάργηση των χειρόγραφων παραστατικών που σχεδιάζει εδώ και καιρό το υπουργείο με σκοπό την εναρμόνιση της χώρας σε κοινοτική οδηγία οδεύει προς την πλήρη υλοποίηση.

Εχει αποφασιστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η πιλοτική εφαρμογή της διασύνδεσης του ηλεκτρονικού πλέον τιμολογίου που θα εκδίδουν οι επιχειρήσεις με το TAXIS από την 1η Ιανουαρίου 2019, με στόχο την καθολική εφαρμογή του μέτρου από το 2020 !

Συνεπώς τα παραστατικά πρέπει να εκδίδονται Mηχανογραφημένα πλέον υποχρεωτικά !
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις πέραν της μείωσης της γραφειοκρατίας, εκτός από τους δύο συναλλασσόμενους, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν είναι πλέον αναγκαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ καθίσταται πολύ πιο εύκολη όπως και η τήρηση των βιβλίων της εφορίας (είτε πρόκειται για απλογραφικά είτε για διπλογραφικά).

Προμηθευτείτε έγκαιρα εξοπλισμό (Η/Υ ,Εκτυπωτή αν δεν έχετε ήδη) αλλά και εφαρμογής (προγράμματος ) κατάλληλης να υποστηρίξει τις επερχόμενες αλλαγές και να είναι συμβατή με τα όσα θα γίνουν υποχρεωτικά από το νόμο.

Θα ήταν καλό η προμήθεια του εξοπλισμού να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι στο τέλος του 2019 για να είστε έτοιμοι και εκπαιδευμένοι στις αρχές του 2020 που θα είναι πλέον υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης θα έχει και άλλες ‘χρησιμότητες’ πέραν από την έκδοση των παραστατικών, με πολλές επιπλέον δυνατότητες , για κάθε τύπο εταιρείας και ανάγκη.

Καλέστε μας για ένα αναλυτικό demo και για να σας λύσουμε κάθε απορία.
Πάντα με τις καλύτερες τιμές, πάντα με την πιο ποιοτική και ανθρώπινη υποστήριξη.